Škola sa srcem i dušom

Poljoprivredna škola u Leskovcu neguje bogatu tradiciju dugu 120. godina. Počela je sa radom 1904. godine kao Praktična škola u sastavu poljoprivredne stanice, a od 1990. godine, škola postaje samostalna ustanova i radi pod nazivom Poljoprivredna škola – Leskovac.

 

Učenici se u školi obrazuju u području rada poljoprivreda i proizvodnja i prerada hrane. Nastava se odvija u učionicama klasičnog tipa i u specijalizovanim kabinetima za prirodne i društvene nauke. Školska ekonomija raspolaže sa 120 hektara zemljišta.


Pekar

Školovanje traje tri godine. Nastava se odvija kroz teoretsku nastavu, vežbe i praktičnu nastavu gde učenici stiču znanja u oblasti tehnologije pekarstva. Praktična obuka se odvija u pekarama koja su opremljene savremenim uredjajima za prizvodnju.

 

Zanimanje je deficitno tako da je mogućnost zapošljavanja velika i to odmah po završetku školovanja.

 

Gde radi pekar

 

 • U pekarama za obradu i preradu hleba i peciva
 • U  trgovinama za preradu hleba i peciva
 • U sopstvenoj pekari

Mesar

Školovanje traje tri godine. Nastava se odvija kroz teoretsku nastavu, vežbe i praktičnu nastavu gde učenici stiču znanja i veštine za rad u prizvodnim pogonima klanične industrije i na prodaji mesa i mesnatih proizvoda.

 

Zanimanje je deficitarno tako da je mogućnost zapošljavanja velika i to odmah po završetku školovanja.

 

Gde radi mesar

 

 • U pogonima klanične industrije,
 • U trgovinama za preradu mesa i mesnih proizvoda
 • U sopstvenom proizvodnom i prodajnom objeku

Veterinarski tehničar

Školovanje traje četiri godine. Nastava se odvija kroz : teoretsku nastavu, vežbe i praktičnu nastavu gde se učenici osposobljavaju za gajenje i lečenje svih vrsta životinja, za higijenu i smeštaj, pravilnu ishranu životinja, za kontrolisanje ispravnosti namernica životinjskog porekla.

 

Gde radi veterinarski tehničar:

 

 • U veterinarskim stanicama (privatne i društvene), instituti,
 • U klanicama - rad u laboratorijama gde kontroliše ispravnost mesa,
 • Na farmama (privatne i društvene)
 • U mlekarama
 • U poljoprivrednim školama

 

Nastavak školovanja:

 

 • Veterinarski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Fakultet za fizičku kulturu
 • Drugi ( pravni, učiteljski, filozofski...)